A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝

Agus的作品
往下查詢更多拍攝套餐詳情和價格。
Ali 和 Ryan飛到浪漫夢幻的峇里島度蜜月。

本想要在Nusa Penida拍攝,但不巧氣候不佳。可是卻一點都沒有影響到我們新人激昂和興奮的心情。我們的團隊非常專業地建議了另一組景色驚艷的拍攝地點 - 峇里島紅樹林和Balangan海灘。陰涼的紅樹林使我們的婚紗拍攝非常順暢,Balangan海灘日落拍攝也一如既往的美麗。新人十指相扣,在海灘上跳了一只浪漫的舞蹈!

Ryan在懸崖拍攝的時候突然從口袋中拿出一個紙條,再次對Ali朗讀愛情宣言。我們都被他對Ali的愛深深的打動了!
在這裏真的想要感謝準新人給我們帶來那麼有趣的婚紗拍攝經驗。

戶外婚紗攝影作品由Agus拍攝。想要拍攝屬於自己的完美婚紗照嗎?趕快和OneThreeOneFour客服人員查看詳情!
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 0
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 1
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 2
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 3
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 4
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 5
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 6
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 7
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 8
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 9
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 10
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 11
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 12
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 13
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 14
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 15
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 16
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 17
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 18
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 19
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 20
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 21
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 22
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 23
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 24
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 25
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 26
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 27
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 28
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 29
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 30
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 31
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 32
A&R:峇里島紅樹林和海灘婚後紀念拍攝 by Agus on OneThreeOneFour 33
greece